Obyvatelé

Počet obyvatel: 31 139 000
Hustota zalidnění: 50 lidí na km2
Průměrný věk muže: 54
Průměrný věk ženy: 55
Náboženská příslušnost: římští katolíci 27 %, protestanté 19 %, muslimové 6 %

Většina obyvatel Keni je bantuského, nilotského či kušitského původu. Z více než 70 etnických skupin jsou nejpočetnější a nejvlivnější Kikujové a Luové. Tři čtvrtiny populace Keni stále žijí na venkově, naprostá většina v klimaticky příznivějších polohách náhorních plošin. Přírůstek obyvatel, který byl v 80. letech největší v Africe (4 % ročně), nyní poněkud poklesl. Školní docházka v Keni není povinná, ale gramotnost je poměrně vysoká (téměř dvě třetiny dospělých).

Kmeny

Nikde v Africe nenajdete tolik kmenů jako v Keni. Východní Afrika je nazývána kolébkou lidstva. Na území Keni se vyskytuje asi sedmdesát kmenových skupin. Na severu země můžete potkat nomádské kmeny Samburů, kteří se se svými stády dobytka přemisťují z pastviny na pastvinu, dalším kmenem jsou Masajové obývající území podél hranic s Tanzanií. Jsou to pastevci, kteří jsou typičtí svým červeným oblečením a ozdobením korálky. Obývají kruhové stavby postavené ze slámy a trusu dobytka. Pobřežní oblast je domovem Svahilců.

Zanechat komentář