Cestování do Keni

Cestování do země Keňa, která leří v Africe je velice zajímavé, neboť Keňa skýtá mnohé, co stojí vidět.

Je však nutné získat důležité informace o tom, jak se připravit na cestování do této exotické destinace.

Pro cestování do Keni je zapotřebí cestovní pas, jehož platnost musí být alespoň o 6 měsíců delší než plánovaný pobyt. Vyžaduje se také mezinárodní očkovací průkaz. Pro cestování vozem je zapotřebí mít platný mezinárodní řidičský průkaz. Vízová povinnost je oboustranná. Za tříměsíční vízum zaplatíte 50 USD a potřebujete ještě dvě fotografie.

Vízum získáte na Velvyslanectví Keni v Haagu. Jednorázové vstupní vízum může být získáno též na všech leteckých, silničních, železničních a námořních, resp. jezerních, hraničních přechodech do země Keňa.

Velvyslanectví Republiky Keňa v Haagu

Adresa: Nieuwe Parklaan 21, LA The Hague, 2597
Telefon: 003170-350 42 15
Fax: 003170-355 35 94
E-mail: kenya@dataweb.nl
Úřední hodiny: 09.00 – 13.00 14.00 – 17.00 (léto), 09.00 – 16.00 (zima)

Dovoz a vývoz zboží

Během cestování po Keni je Vývoz, průvoz, ale i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo z kůže chráněných druhů zvířat, ale i např. i mořské fauny) trestný. Vývoz živých divokých zvířat, hmyzu nebo rostlinných druhů bez zvláštního povolení je přísně zakázán. Během cestování do Keni či z ní, je zakázáno přechovávat u sebe měnu republiky Keňa.

Očkování

Jelikož je cestování po zemi Keňa z hlediska získání tropických chorob celkem rizikové, doporučuje se očkování proti žluté horečce, tyfu a žloutence a preventivní užívání léků proti malárii. Doporučuje se sjednat si zdravotní pojištění u renomované pojišťovny a kromě pojistky (s adresou a telefonem na asistenční službu) pro případ náhlého úrazu či onemocnění disponovat též kreditní kartou. Nadále se doporučuje očkovací průkaz mezinárodního charakteru platný v Keni. Před odjezdem do Keni se doporučuje kontaktovat nejbližší hygienicko-epidemiologickou stanici v bydlišti českého cestovatele, která může upřesnit podmínky dalšího očkování. Před cestováním do Keni se užívají antimalarika, pokud je lékař doporučí.

Aby byl pacient hběhem cestování v Keni vůbec přijat k zákroku nebo ošetření (a to i akutnímu, např. po dopravní nehodě), je naprosto nezbytné, aby byl pojištěn u renomované zdravotní pojišťovny. Ta během cestování v Keni garantuje úhradu nákladů v případě zdravotního zákroku, nebo zabezpečuje platbu v hotovosti – I těžké úrazy během cestování v Keni byly často přijaty až tehdy, když byla předem zkontrolována solventnost pacienta. Z tohoto důvodu se proto doporučuje mít jak pojistku, tak i kreditní kartu.

Slunění, potápění u korálového útesu

Zanechat komentář